2023

 

 

 

Eerste geldschieting liggende wip 2023      
Aardenburg, 30 september 2023        
           
Aansluitend aan onze najaars Algemene Leden Vergadering op 30 september vond   
traditioneel de eerst binnenschieting op de liggende wip plaats.    
Voor de vierentwintig aanwezige schutters was het na een half jaar staande wipschieten  
weer even wennen, maar dat duurde maar kort en om 23:00 uur na 16 ronden was   
onderstaande de uitslag.        
           
Volgende week zaterdag om 14:00 uur vind de laatste buitenschieting op de staande wip.  
plaats: de hanenschieting.        
           
Hoge: H1 Theo Lampaert      
  H2 Angelo de Rooze      
           
Zijden: Z1 Alwin de Bruijn      
  Z2 Angelo de Rooze      
  Z3 Michel Minnaert      
  Z4 Jan de Zwart      
           
Kallen: K1 Dorine van de Wijnckel-Carlier    
  K2 Angelo de Rooze      
  K3 Angelo de Rooze      
  K4 Giovanni de Rooze      
           
Meeste kleine volgels (4): Giovanni de Rooze en Dorine van de Wijnckel-Carlier  
           
Stand Blauwe vogels: 1 Freddy van Ecke 1 punten  
  2 Alwin de Bruijn 1 punten  

 

 

 

 

Publieke Hanenschieting staande wip    
Aardenburg, 10 september 2023      
         
Zondag 10 september trotseerden 45 schutters uit de wijde omgeving de tropische
temperaturen en voegden zich op het Aardenburgse schuttersterrein om deel te
nemen aan onze publieke hanenschieting.    
De blokvogel, geschonken door sponsor H.R.C. ´s Lands Welvaren uit Aardenburg, werd 
geschoten door Kevin en Willy uit Dutzele. Zestien hoekvogels vertegenwoordigden 
zakken uien gesponsord door Uienhandel Blondeel uit Aardenburg.   
Hartelijk dank aan onze sponsoren.    

 

 

 

 

Geld en Blokschieting staande wip      
Aardenburg, 26 augustus 2023        
           
Zaterdagavond 26 augustus vond onze geld- en blokschieting op de staande wip  
plaats waar twaalf schutters op af kwamen. Ondanks de steeds vroeger intredende  
duisternis konden er toch 23 ronden geschoten worden.    
De blokvogel werd in totaal vijf keer geschoten, waarbij twee keer door Theo Hol.  
Theo werd hiermee winnaar van de blokprijs in de vorm van een bon geschonken   
door Restaurant "De Corner" uit Sluis. Hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van  
deze prijs.          
           
Hoge: H1 N. de Vriend-Lippens    
           
Zijden: Z1 N. de Vriend-Lippens    
           
Kallen: K1 R. Jansen      
  K2 A. de Rooze      
           
Meeste kleine volgels (8) door 1 schutter: A. de Rooze    

 

 

 

 

Puntenschieting 12 staande wip 2023    
Aardenburg, 19 augustus 2023      
         
De allerlaatste punten schieting van het seizoen was een feit. Zesentwintig schutters togen
op 19 augustus naar onze Aardenburgse schuttersweide. Op deze zonnige avond was voor
sommigen de inzet hoog om mogelijk nog een plaatsje vooruit te komen. In totaal bleven
11 punten op de wip staan, het laagste aantal van het seizoen.    
Maickel de Vriend is kampioen in het algemeen klassement. Inger de Bruijn is tweede
geeindigd en tevens kampioen bij de dames. Noël van Wynsberghe is derde en tevens
kampioen bij 65+. Bij de jeugd is Symen Stedehouder kampioen geworden.  
Allen van harte gefeliciteerd.      
         
Hoge H1 G. de Rooze    
  H2 F. Lampaert    
         
Zijden Z1 Th. Hol    
  Z2 N. van Wynsberghe    
  Z3 I. de Bruijn    
  Z4 Ke. Luteijn    
         
Kallen K1 F. van Ecke    
  K2 Th. Hol    
  K3 A. de Rooze    
         
Meeste kleine vogels ():   I. de Bruijn en F. van Ecke    
         
         

 2023 staande eindstand klasses

 

 

 

 

Puntenschieting 11 staande wip 2023    
Aardenburg, 5 augustus 2023      
         
Naar onze elfde en voorlaatste puntenschieting waren op 5 augustus tweeëntwintig schutters
afgekomen. Het beloofde een mooie schieting te worden met een zonnetje in de eerste ronde,
maar dat sloeg snel om naar regen, veel regen. Mede door het feit dat de meeste regen toch
naast ons viel werd er doorgeschoten tot en met de zestiende ronde waarna alles opgeruimd
werd en de bogen gedroogd konden worden.    
Volgende weekend het E.K. in het Franse Ghyvelde, en over twee weken de laatste en beslissende
puntenschieting van het buiten seizoen op de staande wip.    
         
Hoge H2 M. Minnaert    
         
Zijden Z1 M. Matthijs    
         
Kallen K1 N. v/d Wijnckel    
  K3 M. de Vriend    
         
Meeste kleine vogels (4): D. v/d Wijnckel-Carlier    

 

 

 

 

Supercup Finale 2023 staande wip 2023      
Terneuzen, 4 augustus 2023        
           
Vrijdag 4 augustus 2023 trokken zeven schutters van Sint Sebastiaan Aardenburg  
richting onze Terneuzense vrienden van handboogmaatschappij "de Westerschelde",  
waar de jaar Supercup plaats vond, de finale zestallen van de Zeeuws-Vlaamse  
Bond. Deelnemende maatschappijen waren Aardenburg, Terneuzen en Zuiddorpe.  
Na een gezellige en zinderende finale mocht Aardenburg zich kampioen noemen  
met 108 punten geschoten in drie ronden. Terneuzen werd tweede met 90 punten,  
gevolgd door Zuiddorpe met 71 punten.      

 

 

 

 

Surpriseschieting staande wip 2023      
Aardenburg, 30 juli 2023        
           
Zondag 30 juli vond onze surpriseschieting plaats waarvoor 54 schutters en 1 jeugdlid
richting onze schuttersweide gekomen zijn.       
Drie schutters schoten bij de blokschieting tijdens de eerste drie ronden de blok: onze 
Noël van de Wijnckel van Aardenburg, een van Sint Jansteen en een van Geiteling.   
Winnaar van de blok na vijf ronden afkamping was Rudy van Sint Jansteen .  
Er stond veel wind en in de laatste ronde viel er veel regen.    
           
Al met al een geslaagde middag met mooie surprises verzorgd door ons Gilde,   
en met zestien hoekvogels bestaande uit uien en aardappelen gesponsord door   
Baecke-Buysse V.O.F.   Een mooie drank mand als blokvogel werd geschonken  
door Restaurant de Kaaipoort. Hartelijk dank aan onze sponsoren.  

 

 

 

 

Puntenschieting 10 staande wip 2023    
Aardenburg, 29 juli 2023        
         
Zevenentwintig schutters kwamen zaterdag 29 juli naar ons mooie schuttersterrein voor de
tiende puntenschieting van het staande wip seizoen. Gelukkig bleef de regen weg, maar een 
af en toe sterk opkomende wind zorgde ervoor dat beide wippen af en toe flink heen en weer
zwiepten. Maar onder het moto "bijna raak is niet goed genoeg" werd er toch nog redelijk
geschoten. Totaal werden zestien ronden geschoten.    
         
Hoge H1 M. de Vriend    
         
Zijden Z1 M. Minnaert    
  Z2 M. de Vriend    
  Z3 M. Minnaert    
         
Kallen K1 Th. Hol    
         
Meeste kleine vogels (6): I. de Bruijn    

 

 

 

 

Prijsschieting Koning en Prins 2023 + Blok van Hoofdman met Mosselfestijn
Aardenburg, 22 juli 2023      
         
Zaterdag 22 juli kwamen 23 schutters bijeen voor de prijsschieting van koning
Maickel en prins Staf van 2023. De wip was gevuld met 12 oranje hoekvogels van 
€1,- en de tweede hoofdvogel als fles Cava geschonken door Maickel. Zestien
prijzen werden geschonken door Maickel en Staf.    
Vervolgens werden er ook vijf ronden geschoten op de blokprijs geschonken door
hoofdman Staf. De blokvogel werd in de eerste ronde geschoten door Kenneth, en 
in de vierde ronde door Freddy, waardoor beiden moesten kampen. Na veertig
ronden kampen zonder uitslag werd door beiden besloten de prijs te verdelen.
Het was een mooie middag. Dank aan de gulle prijsgevers.  
         
Aansluitend aan de prijsschieting was het tijd voor een heerlijke mosselmaattijd 
klaargemaakt door het team van Restaurant “de Kaaipoort” uit Aardenburg.
         
Een mooi bijkomend detail was dat vele schutters gehuld waren in de nieuwe 
clubkleding welke vorige week door Noël was uitgedeeld.   
         
Hoge: H1 G. de Vriend    
  H2 Th. Hol    
         
Zijden: Z1 G. de Vriend    
  Z2 Th. Lampaert    
  Z3 I. de Bruijn    
  Z4 N. van Daele    
         
Kallen: K1 I. de Bruijn    
  K2 Th. Hol    
         
Meeste kleine volgels (7) door 2 schutters:   M. de Vriend en A. de Bruijn
         
Prijzen: P1 N. de Vriend-Lippens  
  P2 R. Jansen    
  P3 C. Scheerens    
  P4 N. v/d Wijnckel    
  P5 M. de Vriend    
  P6 N. van Daele    
  P7 P. Sinack    
  P8 R. Pielaet    
  P9 D. v/d Wijnckel-Carlier  
  P10 I. de Bruijn    
  P11 Ke. Luteijn    
  P12 A. de Bruijn    
  P13 Th. Hol    
  P14 M. Matthijs    
  P15 Ky. Luteijn    
  P16 F. Veldkamp    

 

 

 

 

Puntenschieting 9 staande wip 2023    
Aardenburg, 15 juli 2023        
         
Zaterdag 15 juli vond onze negende puntenschieting van het staande wip seizoen 2023 plaats.
De dwars op de wip staande forse wind zorgde dat 27 meter boven de grond de wip niet stil
stond. Dit maakte het zeer moeilijk om met een welgemikt schot een vogel naar beneden te
halen. Het blokschieten was door de wind misschien nog wel moeilijker.    
         
Desalniettemin was het weer een geslaagde avond voor de 26 schutters.    
         
Hoge H1 M. de Vriend    
         
Zijden Z1 M. de Vriend    
  Z2 N. van Wynsberghe    
  Z3 G. de Vriend    
         
Kallen K1 Th. Lampaert    
  K2 M. Matthijs    
  K3 A. de Rooze    
         
Meeste kleine vogels ():   I. de Bruijn    

 

 

 

 

Prijsschieting van slagerij de Ossekop    
Aardenburg, 9 juli 2023        
         
Zondag 9 juli 2023 was een mooie dag voor de jaarlijkse prijsschieting van slagerij 
de Ossekop. Achttien schutters van ons Gilde kwamen naar dit mooie evenement 
waar vijftien mooie vleesprijzen te verdelen waren, allen geschonken door 
slagerij De Ossekop uit Aardenburg. Hartelijk dank voor deze mooie prijzen.
         
Ook werd er een aantal ronden naar de blok geschoten. Als enige lukte het Theo Hol 
om de blok van de pin te schieten, waardoor Theo ervandoor ging met de mooie 
blokprijs geschonken door restaurant de Corner uit Sluis. Hartelijk dank voor deze 
mooie prijs.        
         
Hoge: H1 G. de Rooze    
  H2 N. de Vriend-Lippens  
         
Zijden: Z1 N. de Vriend-Lippens  
  Z2 R. van Leeuwen    
  Z3 F. Lampaert    
  Z4 R. Jansen    
         
Kallen: K1 J. van Dongen    
  K2 P. Sinack    
  K3 M. de Vriend    
  K4 P. Sinack    
         
Meeste kleine volgels (9) door 1 schutter:  F. Lampaert    
         
Prijzen: P1 R. Jansen    
  P2 C. van Daele-de Baerdemaker
  P3 N. de Vriend-Lippens  
  P4 F. Lampaert    
  P5 P. Sinack    
  P6 C. Scheerens    
  P7 F. van Ecke    
  P8 G. de Vriend    
  P9 Th. Lampaert    
  P10 S van Dongen Jr.    
  P11 M. de Vriend    
  P12 J. van Dongen    
  P13 Th. Hol    
  P14 M. Matthijs    
  P15 R. van Leeuwen    

 

 

 

 

Nederlandse Kampioenschappen 2023      
Sint-Jansteen, 8 juli 2023.        
         
Op 8 juli 2023 vonden de Nederland Kampioenschap Handboogschieten voor de 4-tallen
van de Nederlandse Bond Van Wipschutters plaats in Sint-Jansteen. Er was een peloton 
van schuttersgilde Sint Sebastiaan Aardenburg vertegenwoordigd, met daarin de
schutters Maickel de Vriend, Noël van de Wijnckel, Inger de Bruijn en Kenneth Luteijn.
Aardenburg 1 schoot zich naar de derde plaats. Gefeliciteerd.  
         
Individueel nam Maickel de Vriend en hij werd mooi tweede met 25 punten. Profociat.
         
Finale persoonlijk 2023 te Sint-Jansteen
Schutter Ronde 1 Ronde 2 Eindtotaal Eindstand
Bjorn Proost, Wemeldinge 3 5 8 5
Maickel de Vriend, Aardenburg 11 14 25 2
Boudewijn Rooze, Ellewoutsdijk 10 7 17 4
Jan Verberkmoes, Terneuzen 4 3 7 6
Johnny Boonman, Ovezande 9 10 19 3
Jos de Letter, Sint-Jansteen 4 3 7 6
Jan Rentmeester, Ovezande 13 18 31 1
         
Finale 4-tallen 2023 te Sint-Jansteen
Peloton Ronde 1 Ronde 2 Eindtotaal Eindstand
Steen 6 25 35 60 1
Ons Genoegen 25 22 47 4
Aardenburg 1 24 29 53 3
Zorgvlied 1 19 18 37 6
Terneuzen 1 26 19 45 5
Willem Tell 1 30 27 57 2

 

 

 

 

Puntenschieting 8 staande wip 2023    
Aardenburg, 1 juli 2023        
         
De middagregen was gelukkig weggetrokken op zaterdagavond 1 juli waardoor de 31 schutters
zonder regenjas konden schieten. Tussen de bewolking door kwam af en toe zonneschijn.
In de laatste en zestiende ronde trok de bewolking nog even open,  en de laatste schutter
schoot ruim voor zonsondergan de laatste pijl. Het was weer een gezellige avond.
         
De zomerrmaanden juli en augustus zijn weer aangebroken. Dus op woensdagavonden vinden
getrouw de toerstistenschietingen plaats vanaf 19:15 uur.    
         
Hoge H2 N. van Wynsberghe    
         
Zijden Z1 C. Stedehouder    
  Z2 Ke. Luteijn    
  Z3 M. Minnaert    
         
Kallen K1 N. van Wynsberghe    
  K2 Th. Hol    
  K3 C. Scheerens    
  K4 F. Lampaert    
         
Meeste kleine vogels ():   I. de Bruijn    

 

 

 

 

Koning en Keizersschieting van de Nederlandse Bond Van Wipschutters 2023  
Ovezande, 24 juni 2023          
           
Zaterdag 24 juni was er op het terrein van Ovezande de koning en Keizersschieting  
van de Nederlandse Bond Van Wipschutters 2023.      
           
Een totaal van 23 schutters Koningen van 2023, Keizers van de maatschappijen en  
Europese kampioenen mochten over 3 ronden om de titel strijden. Pas in de 2 de ronde
schoot Johnny Boonman van Ovezande de blokvogel. In de resterende rondes was er  
niemand meer die de blokvogel na beneden haalde en kon hij zich Koning 2023 van   
de Nederlandse Bond Van Wipschutters noemen.      
           
Van Aardenburg waren er Koning 2023 Maickel de Vriend, Keizers Michel Minnaert  
en Nera de Vriend en oud Jeugd Europees Kampioen Angelo de Rooze aanwezig.   

 

 

 

 

Ontmoeting Knokke - Aardenburg        
Knokke, 23 juni 2023          
           
Vrijdag 23 juni 2023 vond onze jaarlijkse ontmoeten met onze schuttersvrienden van  
Sint Sebastiaan uit Knokke. Vijftien Aardenburgse schutters en een jeugdschutter waren
afgereisd naar Knokke voor een gezellige avond.      
           
Voor het kampen met de vijftallen kwamen voor Aardenburg uit Carolien van Daele,   
Nera de Vriend, Tamara Stedehouder, Fabien Lampaert en Alwin de Bruijn.   
De kamp werd gewonnen door Knokke met 22-12. Proficiat aan de Knokse schutters  
           
Tijdens de beschrijfschieting werd ook een individuele kamp georganiseerd  
Uitslag als volgt:          
1. Maickel de Vriend (Aardenburg)        
2. Noël van de Wijnckel (Aardenburg)      
3. Theo Hol (Aardenburg)        
4. Alwin de Bruijn (Aardenburg)        
5. Tania de Seck (Knokke)        

 

 

 

Finalewedstrijden 4-tallen Z. Vl. Bond      
Zuiddorpe, 11 juni 2023.        
           
Op 11 juni 2023 vonden de finale wedstrijden plaats voor de 4-tallen    
van de Zeeuws Vlaamse Bond in Zuiddorpe. We waren met twee pelotons   
van schuttersgilde Sint Sebastiaan Aardenburg vertegenwoordigd.     
Aardenburg 1 werd vertegenwoordigd door de schutters Maickel de Vriend,  
Noël van de Wijnckel, Inger de Bruijn en Kenneth Luteijn. Voor Aardenburg 4  
kwamen uit Alwin de Bruijn, Sjef van Dongen, Robin Jansen en Theo Lampaert.  
Aardenburg 1 schoot zich naar de tweede plaats. Gefeliciteerd    
           
Individueel nam Maickel de Vriend en hij bleek oppermachtig en won met   
achtien punten. Gefeliciteerd.        
           
De Aardenburge jeugd schoot mee in de B-Categorie 8-14 jaar. Milan Stedehouder  
plaatste zich op de eerste plaats door 4 punten te schieten en na afkampen  
won. Symen Stedehouder werd derde met 3 punten, en Imke Stedehouder  
met 0 punten.          
Allemaal geweldig geschoten en een dikke proficiat.      
           
           
Selectie 4-tallen 2023 te Zuiddorpe  
Peloton Ronde 1 Ronde 2 Eindtotaal Eindstand  
Aardenburg 4 4 6 10    
Axel 9 8 17    
Terneuzen 1 20 18 38 1  
Steen 3 11 6 17    
Terneuzen 4 12 11 23    
Steen 6 16 16 32 3  
Aardenburg 1 22 14 36 2  
Steen 4 16 11 27    
           
Individueel Ronde 1 Ronde 2 Eindtotaal Eindstand  
J. de Letter 5 2 7 3  
J. Verberkmoes 4 6 10 2  
G. Merckx 1 3 4    
M. de Vriend 8 10 18 1  
B. de Boer 4 2 6    

 

 

 

 

Kermisschieting staande wip 2023      
Aardenburg, 10 juni 2023        
           
Zaterdag 10 juni vond onze jaarlijkse kermisschieting plaats op onze schutterslocatie
 
in Aardenburg. Er waren 61 schutters en vier jeugdschutters van de parij en zoals   
vanouds werd er weer gezellig geschoten.       
Sponsoring van de prijzen werd voorzien door Jumbo-Aardenburg met asperges en de  
 familie De Bruijckere- Vercraeije met eieren. Allen hartelijk dank.   
           
Er werd ook nog naar de blokvogel geschoten, welke door vier schutters geraakt werd. 

 

 

 

 

Puntenschieting 7 staande wip 2023    
Aardenburg, 3 juni 2023        
         
Een zeer stevige wind weerhield zessendertig schutters niet om weer een poging te wagen
op een zonnige 3 juni zaterdagavond. Mede door het grote aantal schutters maar ook de mooie
onbewolkte lucht werden er in totaal vijftien ronden geschoten, waarbij vooral veel kleine
vogels naar geraakt werden; "wie het kleine niet eert is het grote niet weert".  
Door de wind werden de vallende pijlen ver weggevoerd waarbij sommige nokken vol grond
kwamen te zitten. Vakkundig konden de schutters de pijlen weer schoonmaken op de nieuwe
rode borstels welke fraai gemonteerde waren tijdens de klusdag.    
Volgende week zaterdag 10 juni Kermisschieting om 14:00, Zondag 11 juni finale 4-tallen Z. Vl. Bond.
         
Hoge H2 Ke. Luteijn    
         
Zijden Z1 I. de Bruijn    
  Z2 F. Lampaert    
         
Kallen K1 A. de Rooze    
  K2 M. de Vriend    
  K3 F. Lampaert    
  K4 A. de Bruijn    
         
Meeste kleine vogels (10): I. de Bruijn    

 

 

 

 

Puntenschieting 6 staande wip 2023    
Aardenburg, 27 mei 2023        
         
Het mooie zonnige weer in Aardenburg trok op zaterdag 27 mei vierendertig
schutters naar onze fraaie schutterslocatie voor de zesde puntenschieting van het
seizoen. Voor sommigen kwam de korte broek zelfs tevoorschijn. Ondanks de grote
opkomst werd vlot geschoten, ondanks dat de pijlen regelmatig door de pernasse 
vlogen. Naarmate we dichter bij zondondergang kwamen ging de wind liggen en tegelijkertijd
koelde het weer flink af.      
         
Hoge H1 C. van Daele-de Baerdemaeker    
         
Zijden Z1 M. Minnaert    
  Z2 P. Sinack    
         
Kallen K1 A. de Rooze    
         
Meeste kleine vogels (7): N. v/d Wijnckel en G. de Vriend    

 

 

 

 

Koningsschieting 2023 staande wip      
Aardenburg, 21 mei 2023        
           
De jaarlijkse koningsschieting vond plaats in Aardenburg op 21 mei 2023. De huidige

koning Maickel de Vriend mocht traditioneel beginnen en schoot met zijn eerste   
welgemikte schot de konigsvogel, waarmee hij zichzelf weer Koning 2023 op de staande
wip mocht noemen. Volgend jaar heeft Maickel de mogelijkheid op keizer te worden.  
De rest van het gilde schoot verder om de titel Prins, wat uiteindelijk Staf de Vriend  
lukte in de vijfde ronde.          
Op de jeugdwip streden de broers Symen en Milan Stedehouder om de jeugd koningstitel.
In de tiende ronde lukte het Symen om als eerste een vogel af te schieten waardoor hij
zich Jeugdkoning mag noemen. Enkele ronden later schoot Milan een vogel en werd Prins.
Aan de Koningen en Prinsen: Gefeliciteerd met jullie behaalde titel.  
           
Aansluitend aan de koningsschieting op 21 mei was er een prijsschieting met prijzen  
geschonken door Ronny G, Ronny P, Freddy van E, Frank V en Theo L.  
Prijsgevers bedankt.          

2023 05 21 Koning Print 2023 Staande 

 V.l.n.r: Prins Staf de Vriend, Koning Maickel de Vriend, Jeugdkoning Symen Stedehouder, Jeugdprins Milan Stedehouder.

 

 

Sectorwedstrijden 4-tallen Z. Vl. Bond    
Zuiddorpe, 20 mei 2023.      
         
Op 20 mei 2023 vonden de sectorwedstrijden plaats voor de 4-tallen  
van de Zeeuws Vlaamse Bond in Zuiddorpe. We waren te gast bij  
schuttersgilde Sint Sebastiaan aldaar. Aardenburg was vertegenwoordigd
met zeven pelotons, Zuiddorpe en Terneuzen met elk vier.  
Aan het einde van de mooie zonnig, maar ietwat winderige middag  
plaatsten zich Aardenburg 1, Terneuzen 4, Terneuzen 1 en Aardenburg 4
zich voor de finale 4-tallen van de Zeeuws Vlaamse Bond op zondag  
11 juni, weer te Zuiddorpe. Aardenburg 1 werd vertegenwoordigd door de
schutters Maickel de Vriend, Noel van de Wijnckel, Inger de Bruijn en 
Kenneth Luteijn. Aardenburg 4 door de schutters Alwin de Bruijn,   
Sjef van Dongen, Robin Jansen en Theo Lampaert.    
Individueel zijn door onze schutter Maickel de Vriend en Robin Jansen met
respectievelijk 18 en 10 treffers.      
 

Selectie 4-tallen 2023 te Zuiddorpe
Peloton Ronde 1 Ronde 2 Eindtotaal Kampen
Zuiddorpe 1 8 7 15  
Zuiddorpe 2 15 9 24  
Zuiddorpe 3 8 9 17  
Zuiddorpe 4 7 8 15  
Aardenburg 1 12 24 36 10
Aardenburg 2 13 9 22  
Aardenburg 3 9 10 19  
Aardenburg 4 17 10 27  
Aardenburg 5 10 11 21  
Aardenburg 6 8 12 20  
Aardenburg 7 5 4 9  
Terneuzen 1 21 12 33  
Terneuzen 2 8 15 23  
Terneuzen 3 11 0 11  
Terneuzen 4 16 20 36 4
         
Individueel      
M. de Vriend 18      
J. Verberkmoes 13      
H. van Vugt 11      
R. Jansen 10      
       

 

 

 

2023 06 10 Kermisschieting advertentie

 

 

 

Puntenschieting 5 staande wip 2023    
Aardenburg, 13 mei 2023        
         
Zesendertig schutters waren zaterdag 13 mei weer naar Aardenburg getogen voor de vijfde
puntenschieting van het staande wip seizoen. Ondanks het lekker warme weer in de middag
was het mede door de harde ijskoude wind een heel frisse avond. Maar dit mocht de pret niet
drukken; "nieuwe ronde, nieuwe kansen". Er werd geschoten tot zonsondergang. 
Volgende week zaterdag 20 mei geen schieting in Aardenburg. We doen mee met zeven teams
bij de sectorwedstrijd 4-tallen in Zuiddorpe.    
         
Hoge H1 M. Matthijs    
         
Zijden Z1 R. Jansen    
  Z3 T. van Leeuwen    
         
Kallen K1 F. Lampaert    
  K3 I. de Bruijn    
         
Meeste kleine vogels (8):   N. v/d Wijnckel    

 

 

 

 

Puntenschieting 4 staande wip 2023    
Aardenburg, 7 mei 2023        
         
Zaterdag 6 mei kwamen tweeëndertig schutters opdagen voor de vierde puntenschieting.
In voorbereiding op de avond was angstvallig het weerbericht in de gaten gehouden, maar
het bleef opvallend warm en droog tot aan de laatste ronde.     
Een paar kleine druppetjes in de laatste ronde mochten de pret niet drukken en de laatste
schutter completeerde de twaalfde ronde om 21:16 uur, precies bij zonsondergang in
Aardenburg. Er werd ook weer geschoten op de blok    
Met nog vijfentwintig niet afgeschoten punten zien we weer een vooruitgang in de tref-
zekerheid van onze schutters: "beter 1 vogel in de hand dan 10 op de wip".  
         
Hoge H2 N. van Wynsberghe    
         
Zijden Z1 Th. Lampaert    
  Z2 T. Stedehouder-Baert    
         
Kallen K1 N. van Wynsberghe    
  K2 F. Lampaert    
  K3 Th. Lampaert    
  K4 J. van Dongen    
         
Meeste kleine vogels (7): M. Minnaert    

 

 

 

 

Puntenschieting 3 staande wip 2023    
Aardenburg, 29 april 2023      
         
Mede door het mooie zonnige weer kwamen zevenendertig schutters opdagen op de derde
puntenschieting van het seizoen. Het was een gezellige drukke bedoening, en deze keer werd
weer voor het eerst naar de blokvogel geschoten, wat voor sommige schutters meer succesvol
was dan voor anderen.        
Terwijl de zon langzaam onderging koelde het behoorlijk af, en er werd doorgeschoten tot het
bijna donker was aan het eind van de dertiende ronde met als motto "niet geschoten is altijd mis".
         
Hoge H1 M. de Vriend    
         
Zijden Z1 J. van Dongen    
  Z2 Ky. Luteijn    
  Z3 J. van Dongen    
         
Kallen K1 G. de Rooze    
  K2 G. de Rooze    
  K3 N. van Daele    
  K4 A. Robison    
         
Meeste kleine vogels (6):   M. de Vriend en N. van Wynsberghe  

 

 

 

 

Oranjeschieting staande wip 2023      
Aardenburg, 27 april 2023        
           
Op 27 april vindt traditiegetrouw onze oranjeschieting plaats, zo ook vandaag.  
Tweeëndertig schutters verdeeld over 9 pelotons kwamen op dit evenement af,  
mede door het mooie zonnige weer. De muziekale bijdrage werd geleverd door  
de Koninklijke Muzieksociëteit "Aardenburgsche Fanfaren" welke een aantal nummers
ten gehore brachten en tot slot het Wilhelmus.      
Halverwege werd iedereen in de kantine uitgenodigd voor een traditionele oranjetompoes
of oranjesoes aangeboden door het Gilde.      
Als afsluiting van de dag werd de door de gemeente geschonken prijs en bijbehorende  
wisselbeker gewonnen door Maickel de Vriend door de meeste punten van de wip te  
schieten. De prijs werd uitgereikt door burgemeester mevrouw Marga Vermue.  
Tot slot volgde de uitreiking van de geschoten prijzen. Het was een geslaagde dag.  

 

 

 

 

Puntenschieting 2 staande wip 2023    
Aardenburg, 22 april 2023      
         
Tweeëndertig schutters gaven acte de présence op de tweede puntenschieting. Na een aantal
schietingen onder erbarmelijke omstandigheden was het mooie bijna windstille weer een
verademing. Mede door het heldere weer konden we 12 ronden schieten voordat de duisternis
inviel en de wip bijna niet meer te onderscheiden was tegen de duister wordende achtergrond.
Volgende publieksschieting is de Oranje schieting op donderdag 27 april met de traditionele
oranjetraktatie en een prijs geschonken door de gemeente. Komt allen.    
         
Hoge H1 I. de Bruijn    
  H2 Th. Hol    
         
Zijden Z3 M. de Vriend    
         
Kallen K1 Ky. Luteijn    
  K3 N. v/d Wijnckel    
         
Meeste kleine vogels (5): M. Minnaert en G. de Rooze    

 

 

 

 

Persbericht:     Sint Sebastiaan Aardenburg  
Puntenschieting staande wip 2023  
Schieting:   1    
         
Datum   15 april 2023    
         
Aantal schutters   29    
         
Onze eerste puntenschieting op de staande wip was een feit voor het seizoen 2023.
Negenentwintig schutters trotseerden de koude, sterke noordenwind om weer een of meerdere
vogels van de wip te schieten. Niet alleen bracht deze wind de wip in beweging, maar ook werden
de pijlen uit de wel gemikte banen geblazen.    
Maar mede door de heldere zonnige dag bleef het lang licht voor de tijd van het jaar en werd
de avond met succes afgesloten.      
         
Hoge H1 Ke. Luteijn    
  H2      
         
Zijden Z1 J. van Dongen    
  Z2      
  Z3      
  Z4      
         
Kallen K1 Th. Hol    
  K2 M. Minnaert    
  K3 F. Lampaert    
  K4      
         
Meeste kleine vogels (5):   N. v/d Wijnckel    
         
         
         
Totaal punten 1 Ke. Luteijn 8 punten
  2 N. v/d Wijnckel 6 punten
  3 J. van Dongen 4 punten
  4 T. van Leeuwen 4 punten
  5 R. Jansen 4 punten
         
65+: 1 J. van Dongen 4 punten
  2 N. van Wynsberghe 3 punten
  3 M. Matthijs 3 punten
  4 R. Pielaat 3 punten
  5 G. de Vriend 2 punten
         
Dames: 1 D. v/d Wijnckel-Carlier 2 punten
  2 I. de Bruijn 1 punten
  3 N. de Vriend-Lippens 1 punten
  4 C. Scheerens 1 punten
  5 C. van Daele-de Baerdemaker 1 punten
         
Jeugd: 1 Symen Stedehouder - punten
  2 Milan Stedehouder - punten

 

 

 

Persbericht:     Sint Sebastiaan Aardenburg  
Paasschieting staande wip    
           
Datum:   08 april 2023      
           
Aantal schutters:   33      
           
Het was mooi weer mee tijdens onze traditionele paasschieting op stille   
zaterdag. We hadden een hele mooie opkomst van 33 schutters die allen   
enthousiast een van de dertien beschikbare paasprijzen probeerden scoren.   
Weer een geslaagde avond.      
           
Volgende week de eerste puntenschieting van ons nieuwe seizoen op de   
staande wip.          
           
           
Hoge: H1 Th. Hol      
  H2 G. de Vriend      
           
Zijden: Z1        
  Z2        
  Z3        
  Z4        
           
Kallen: K1 T. van Leeuwen      
  K2 M. de Vriend      
  K3        
  K4        
           
Meeste kleine volgels (6): M. de Vriend      
           
Prijzen: P1 Th. Hol      
  P2 N. de Vriend-Lippens      
  P3 N. van Daele      
  P4 G. de Vriend      
  P5 F. van Ecke      
  P6 M. de Vriend      
  P7 J. van Dongen      
  P8 C. Hoogstins      
  P9 M. Matthijs      
  P10 G. de Roose      
  P11 R. Jansen      
  P12 M. Minnaert      
  P13 J. van den Wijnckel      
           
         

 

 

 

 

 

Persbericht:     Sint Sebastiaan Aardenburg
Oefenschieting staande wip  
         
Datum:   01 april 2023    
         
Aantal schutters:   16    
         

Vanavond was het weer zover: we mochten weer naar buiten op de staande wip. 
Het weer was niet bar. Een stevige wind en onophoudende motregen, soms zelfs serieuze regen. Maar niets hield de 16 schutters tegen om weer een poging te wagen iets van de wip te schieten.

Volgende week paasschieting, hopend op beter weer.

Hoge: H1 Ke. Luteijn    
  H2 I. de Bruijn    
         
Zijden: Z1 Ke. Luteijn    
  Z2 Ke. Luteijn    
  Z3      
  Z4      
         
Kallen: K1 G. de Roose    
  K2 G. de Vriend    
  K3      
  K4      
         
Meeste kleine volgels (5): N. v/d Wijnckel    
         

 

 

 

 

 

Persbericht:     Sint Sebastiaan Aardenburg
Prijsschieting liggende wip    
         
Datum:   25 maart 2023    
         
Aantal schutters:   18    
         

Aansluitend aan onze voorjaars Algemene Leden Vergadering waar de kampioenen van het afgelopen seizoen gehuldigd werden, was het weer tijd voor de laatste prijsschieting binnen op de liggende wip. 
18 schutters in totaal waren van de partij.

Een prijs werd geschonken door Brigitte Robesin-de Wilde waarvoor hartelijk dank.

Volgende week begint het buitenseizoen op de staande wip.

Hoge: H1 N. van Wynsberghe    
  H2 A. de Bruijn    
         
Zijden: Z1 N. van Wynsberghe    
  Z2 N. van Wynsberghe    
  Z3 J. de Zwart    
  Z4 A. de Bruijn    
         
Kallen: K1 A. Robesin    
  K2 N. van Wynsberghe    
  K3 N. van Wynsberghe    
  K4 N. van Wynsberghe    
         
Meeste kleine volgels (7): N. v/d Wijnckel    
         
Prijzen: P1 F. Veldkamp    

 

 

 

 

11-02-2023

Persbericht          
                   
Prijs / Geld-schieting                     Nieuwjaars-schieting
                   
                   
Datum:   7-1-2023            
                   
Aantal schutters: 26          
                   
Hoge  1   P. Sinack   en Cava        
  2   N. v/d Wijnckel en Cava        
  3   P. Paridaen            
  4   N. v/d Wijnckel          
                   
                   
Zijden 1   N. v/d Wijnckel en Cava        
  2   Th. Lampaert   en Cava        
  3   T. van Leeuwen          
  4   P. Paridaen            
  5   G. de Rooze            
  6   M. Matthijs            
                   
Kallen 1   Th. Lampaert   en Cava        
  2   A. Robesin   en Cava        
  3   J. de Zwart            
  4   M. Minnaert            
  5   N. van Wynsberghe        
  6   Th. Lampaert            
                   
En er waren nog 27 flesjes wijn waaronder Rood, Roze en Wit.

 

 

 

Persbericht              
                       
Koning-schieting voor de jeugd 2023            
                       
Jeugdkoning 2023 is Symen Stedehouder          
zijn broertje Milaan Stedehouder is Prins geworden.    
     
 
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Datum:   14-1-2023                
                       
Aantal schutters: 28              
                       
Hoge  1   T. van Leeuwen              
  2   A. de Rooze                
  3   F. Lampaert                
                       
Zijden 1   F. Veldkamp                
  2   F. Claeys                
  3   N. v/d Wijnckel              
  4   N. v/d Wijnckel              
  5   N. v/d Wijnckel              
  6   N. v/d Wijnckel              
                       
Kallen 1   A. de Rooze                
  2   F. Lampaert                
  3   Th. Lampaert                
  4   G. de Vriend                
  5   F. van Ecke                
  6   Th. Lampaert                
                       
Prijzen: 1   F. Lampaert       13   S. Stedehouder    
  2   R. Pielaet       14   C. van Daele-Baerdemaeker
  3   S. van Dongen     15   M. Stedehouder  
  4   F. Veldkamp                
  5   T. Stedehouder-Baert            
  6   F. Claeys                
  7   A. de Rooze                
  8   M. Matthys                
  9   C. Stedehouder              
  10   F. van Ecke                
  11   G. de Vriend                
  12   R. Jansen              

 

                      

 

Persbericht              
                       
Koning-schieting voor senioren 2023            
                       
Koning 2023 is Noël van de Wijnckel            
Jan de Zwart is Prins geworden.              
                       
In de tweede ronde schoten zowel Jan de Zwart als Noël van de Wijnckel
de koningsvogel van de pin af.              
Daarna hebben ze nog 14 ronden gekampt voordat    
Koning en Prins bekend waren.               
                       
Na de prijsuitreiking volgde nog een prijsschieting.    
Prijzen werden geschonken door Alex en Frans Claeys.    
Ook werden er door Sjaak Quaak 5 zakken aardappelen geschonken.  
                       
Datum:   20-1-2023                
                       
Aantal schutters: 24              
                       
Hoge  1   N. v/d Wijnckel              
  2   M. Minnaert                
  3   N v/d Wijnckel              
                       
Zijden 1   J. de Zwart                
  2   J. de Zwart                
  3   F. Lampaert                
                       
Kallen 1   F. van Ecke                
  2   F. Claeys                
  3   F. Lampaert                
  4   R. Pielaet                
  5   F. van Ecke                
  6   Th. Lampaert                
                       
Prijzen: 1   F. van Ecke       8   C. van Daele-Baerdemaeker
  2   M. de Vriend       9   N. van Daele    
  3   F. Claeys       10   M. Minnaert    
  4   N. de Vriend-Lippens   11   Th. Lampaert    
  5   F. Veldkamp       12   F. Lampaert    
  6   G. de Vriend       13   N. v/d Wijnckel    
  7   M. Matthys       14   J. de Zwart    

 

 

11-02-2023 Hanenschieting 

51 schutters en een volle wip met hanen.

 

 

 prijsschieting koning prins 11 03 2023

 

 

2022

Prijs schieting Koning Prins 12 03 2022

 

 

Paasschieting 16-04-2022

 

Persbericht      
               
Geld schieting / Prijsschieting / Paasschieting  
               
Datum     16-4-2022        
               
Aantal schutters 33        
               
Hoge  1   M. Matthys        
  2   Niet af        
               
Zijden 1   A. de Bruijn      
  2   Niet af        
  3   Niet af        
  4   Niet af        
               
Kallen 1   A. de Rooze      
  2   Niet af        
  3   Niet af        
  4   Niet af        
               
Meeste kleine vogels: Ke. Luteijn      
               
Prijzen:  1   A. de Rooze 9   N. v/d Wijnckel
  2   N. de Vriend 10   Th. Hol
  3   M. Matthys   11   A. de Bruijn
  4   T. van de Rotten 12   S. van Dongen
  5   Ke. Luteijn   13   G. de Rooze
  6   F. Veldkamp 14   P. Sinack
  7   J. Veldkamp 15   N. van Wynsberghe
  8   R. van Leeuwen      

        

Oranje schieting 27-04-2022 

 

Persbericht          
                   
Oranje-schieting              
                   
Datum     27-4-2022            
                   
Aantal schutters 36            
                   
Hoge  1   Niet af            
  2   Niet af            
                   
Zijden 1   G. de Vriend          
  2   Th. Lampaert          
  3   Ky. Luteijn            
  4   J. Veldkamp          
                   
Kallen 1   J. de Zwart            
  2   M. de Vriend          
  3   F. van Ecke            
  4   Ky. Luteijn            
                   
Meeste kleine vogels: Th. Hol / 5 stuks          
                   
Tevens is Th. Hol winnaar van de gemeente trofee (gemeente medaille).
                   
 Gemeente trofee Theo Hol 27 04 2022    
 
       Lintje Ronnie Geernaert 2022    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Ook werd er een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Ronnie Geernaert
hij is 48 jaar lid van onze vereniging waarvan 46 als bestuurslid.    
                   
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5629502527079419&id=100000591819118&sfnsn=mo  
                   
Prijzen: 1   I. de Bruijn   8   Th. Hol    
  2   F. van Ecke   9   N. de Vriend-Lippens    
  3   F. Veldkamp 10   R. Pielaet    
  4   Jens   11   D. v/d Wijnckel    
  5   Ke. Luteijn   12   Peter    
  6   J. de Zwart   13   J. Veldkamp    
  7   M. de Vriend 14   M. Matthys    
          15   R. van Leeuwen  

 

 

            4-Tallen Mei 2022

 

 Aardenburg 1  Aardenburg 2

Aardenburg 3  Aardenburg 4

Aardenburg 5 Aardenburg 6

 Terneuzen 1 Aardenburg 2   Terneuzen 2 Aardenburg 4

 

 Totaal overzicht 4 Tallen

 

Ontmoeting Aardenburg - Knokke 24-06-2022 te Aardenburg

 Ontmoeting Knokke Aardenburg te Aardenburg 5e 24 06 2022

 

 

Finale 4-tallen Nederlandse Bond 09-07-2022 te Ovezande

 

Nederlandse kampioenschappen 2022 extra

 

 

 Persbericht Koning schieting 2022 staande

 

Kermisschieting (Berenningsschieting) 18-06-2022

 

Met 71 schutters de Blok is door 4 schutters geschoten o.a. G. de Vriend en N. van Wynsberghe.

Die mochten het bedrag onderling verdelen.

Er waren mooie prijzen Asperges en Uien. 

 

Ontmoeting Knokke - Aardenburg te Aardenburg 24-06-2022

 Ontmoeting Knokke Aardenburg te Aardenburg 2e 24 06 2022   Foto: Robin Veldkamp

 

 

Persbericht                      
                             
Datum: 23-07-2022                        
                             
Prijsschieting van Koning M. de Vriend en Prins N. v/d Wijnckel, daarna mosselsouper.  
                             
Iedereen had een mooie prijs.                      
Geschonken door Koning en Prins.                      
                             
De blokvogel is geschoten door N. van Daele een mooie mand met div. boodschappen en is geschonken door hoofdman G. de Vriend.
                             
Om de mooie schieting af te sluiten volgde er nog een mosselsouper, die prima verzorgd werd door Restaurant de Kaaipoort.  
                             
De gehele middag en avond werd de muziek verzorgd door R. de Windt.              
                             
Bedankt aan alle aanwezigen.                      

 

EK Jeugd 2022 uitslagen

Ploeg Nederland

Nederlandse ploeg

Siemen in boog

Prijs overhandeging

Trofëeen

 

 

 

Persbericht:      
       
Schieting     Prijsschieting van Sjef van Dongen
      ter ere van zijn 60 jarig huwelijk en
      tevens zijn 85e verjaardag.
       
Het was een gezellige schieting    ieder had een prijs.
       
Datum     17-09-2022
       
Aantal schutters     26
       
       
Hoge: 1   J. de Zwart
  2   M. Matthijs
       
Zijden: 1   J. de Zwart
  2   Ky. Luteijn
       
Kallen: 1   C. Stedehouder
  2   N. van Wynsberghe
  3   N. van Wynsberghe
       
       
Prijzen: 1   G. de Vriend
  2   N. v/d Wijnckel
  3   N.van Wynsberghe
  4   F. Veldkamp
  5   I. de Bruijn
  6   N. van Daele
  7   P. Sinack
  8   D. v/d Wijnckel-Carlier
  9   Ky. Luteijn
  10   A. Robesin
  11   C. Stedehouder
  12   A. de Bruijn
  13   C. Scheerens
  14   Th. Hol
  15   J. Veldkamp
       
Overige schutters:     Consumptiebon

 

Persbericht      
                 
Prijs / Geld-schieting   Sponsoren-schieting
                 
Het was samen met onze sponsoren een zeer gezellige 
schieting met leuke prijzen die zowel door onze leden
en sponsoren regelmatig werden geschoten. 
                 
Datum:   5-11-2022          
                 
Aantal schutters: 30        
                 
Hoge  1   Rino Pieters   6   N. v/d Wijnckel
  2   Erik     7   F. van Ecke
            8   M. Matthys
Zijden 1   A. de Bruin     9   N. van Wynsberghe
  2   A. de Bruin     10   M. Minnaert
  3   M. Minnaert   11   G. de Vriend
  4   G. de Vriend   12   Johan K
            13   A. Claeys
Kallen 1   Frans     14   P. Sinack
  2   Th. Hol     15   Wim
  3   N. van Daele   16   S. van Dongen
  4   M. Minnaert   17   N. de Vriend-Lippens
            18   D. v/d Wijnckel-Carlier
Prijzen: 1   Th. Lampaert   19   L. van Wynsberghe
  2   F. Claeys     20   J. de Zwart
  3   N. van Daele   21   F. Lampaert
  4   Th. Hol     22   S. van Dongen Junior
  5   A. de Bruijn        

 

Introduce schieting 28 12 2022 

 

 

                                                                                2021

 

Geachte clubleden we hebben eindelijk na zeer lange tijd weer goed nieuws, wegens versoepelingen kunnen we weer aanvangen met onze eerste schietingen, namelijk a.s. Zaterdag 22-05-2021 om 14:00 uur bij deze verwelkomen we jullie.

 

                                22-05-2021 Oefenschieting. 

We waren met 19 schutters om deel te nemen.

Voor dat extra vleugje klasse eraan te geven waren er wat kleine prijsjes zoals pakjes met koekjes en rollen wc papier, als men een kleine gaai schoot mocht je kiezen uit koekjes of rol Wc-papier zolang de voorraad strekte (36 pakjes koek en 20 rol WC-papier) daarna werd eruit betaald, ook de hoogvogels werden uit betaald.

Dus een geslaagde schieting zelfs de weergoden waren ons goed gezind pas tijdens de laatste ronde (25 ronden) begon het te regenen.

 Oefenschieting 22 05 2021

 

1e Prijsschieting 30-05-2021

1e Prijsschieting 30 05 2021 2

 

Kermisschieting 05-06-2021

Kermisschieting 05 06 2021

 

Koningsschieting 13-06-2021

 

Koningsschieting 13 06 2021