2020

 

4-1-2020 Nieuwjaar schieting

Nieuwjaar schieting

De hoofdman heet iedereen welkom en wenst iedereen een gelukkig en gezond 2020 toe. Daarna wenst hij ieder een succesvol schutters jaar.

Er volgt een toast met een glas cava en de prijsschieting begint.

 

Prijs / Geld schieting. Nieuwjaar-schieting  
             
             
             
Aantal schutters   24      
             
De prijzen van 2x hoog spel Prosecco (10 flesjes).  
geschonken door onze kantine beheerder Norbert van Daele.
Waarvoor onze dank.        
             
Van het Gilde een volle wip flesjeswijn.    

 

11-01-2020 Koningschieting Jeugd.

 

De Koningsvogel werd met het 2e schot  

geschoten door Thies van de Rotten.

Een hele mooie prestatie proficiat Thies.

                          Jeugd koning L 2020

Daarna was er een mooie en gezellige prijsschieting,

er werden 15 prijzen ter beschikking gesteld door het Gilde

zilververen taartvorkjes, mokken met het wapen van het Gilde en

gegraveerde glazen waarop schutters afgebeeld staan die zowel de

staande-wip als de liggende-wip disciplines afbeelden.

Allen bedankt voor de opkomst en de gezellige avond.           

 

                 24-1-2020

Koningschieting - Senioren 2020

 

De Koningsvogel werd in de eerste ronde door

Ronny Pielaet en Rudy de Windt geschoten.

 

Na afkampen werd het Rudy de Windt die in de 5e

ronde de koningsvogel nogmaals schoot.

En zodoende koning werd.

 

Helaas moet de koning van vorig jaar afscheid nemen

van zijn konings titel en hem overdragen aan de nieuwe koning.

                                 koning 2019 Gustaaf

 

                   Koningschieting 2020 Rudy Ronny

 Van links naar rechts Koning Rudy de Windt en Prins Ronny Pielaet.

 

Daarna was er een mooie en gezellige prijsschieting,

er werden 20 mooie prijzen ter beschikking gesteld door Alex & Frans Claeijs.

Ook waren er mooie balpennen, geschonken door Carlo de Baerdemaeker.

Allen bedankt voor de opkomst en de gezellige middag.

 

                           08-02-2020 Hanenschieting

 Er namen 33 schutters deel aan deze hanenschieting.

De schieting begon met een volle wip hanen.

Die te verschieten waren onder de deelnemende schutters.

 

                              13-03-2020 Coronavirus

Beste leden van Handbooggilde Sint Sebastiaan,

Na overleg met de medebestuursleden is er besloten om de schietingen en Algemene Leden Vergadering tot nader bericht op te schorten.

Deze beslissing is genomen doordat ons ledenbestand het meest uit oudere leden bestaan

en dit net de groep is die het meest kwetsbaar is.

Ook wij hebben de voortdurende ontwikkelingen

omtrent het coronavirus steeds nauwgezet gevolgd. Op dit moment is er ook meer duidelijkheid over de

strenge maatregelen en wat er juist allemaal dient te gebeuren. Omdat de veiligheid en gezondheid

van al onze leden onze eerste prioriteit is.

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

Nieuwsbericht | 12-03-2020 | 15:37

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
  • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.

 

Met vriendelijke groeten

Namens het bestuur.

Noël van de Wijnckel

Griffier van Handbooggilde Sint Sebastiaan

Aardenburg