Onderzoek door de Heemkundige Kring heeft uitgewezen dat het Gilde van Sint Sebastiaan omstreeks 1433 moet zijn opgericht.

Het schuttersgilde werd opgericht om de stad Aardenburg te beschermen tegen indringers van buitenaf en dit was mogelijk ingegeven door de oprichting van broedergilden in de omliggende steden waaronder Brugge.

Op 20 januari 1472 werden nieuwe statuten vastgesteld en op 20 juni 1516 werd door Karel V een nieuw octrooi verleend. Op 10 maart 1861 werd een nieuw reglement vastgesteld, dat werd herzien op 10 maart 1889 en nogmaals op 7 januari 1911. De huidige statuten dateren van 18 april 1986.

De noodzaak van gilden nam af en deze gilden veranderden in Sociƫty groepen en later werden dit verenigingen met als doel: een sportief en sociaal samenzijn.

Op 13 juni 1983, ter gelegenheid van het 550 jarig bestaan, werd door Hare Majesteit Koningin Beatrix de Koninklijke Ere penning toegekend aan het Gilde en uitgereikt door de Commissaris van de Koningin de heer Boertien.

Er is helaas weinig terug te vinden in de archieven omdat in die tijd geen goede verenigingsadministratie werd bijgehouden.

 

Groepsfoto voor Koningsschieting op de liggende wip 21-01-1966

 

 

Groepsfoto viering 550 jarig bestaan van het Gilde. (1983)

 

In het begin van de vorige eeuw werden de schietingen op de liggende wip gehouden in de bijgebouwen van H.C.R. 's Lands Welvaren aan de Kaai in Aardenburg waarvan de uitbaters lid waren van het gilde.

De schieting op de staande wip vonden doorgang op de weide op de hoek van de Herendreef en de Bewestereedeweg .

In het voorjaar 1986 werd het huidige terrein en de kantine betrokken waar de schietingen op zowel de liggende als de staande wip worden gehouden.

Op de locatie waar voorheen de staande wip stond is nu een woonwijk gerealiseerd waarvan de straten nog herinneren aan het schutterstijdperk, namelijk Sint Sebastiaanstraat en Gaaipersweide.