Bestuur en leden

 

Gustaaf de Vriend
Hoofdman
                Voorzitter, algehele leiding, Groeps-/toeristenschietingen
 
Noël van de Wijnckel
Vice-Hoofdman, Griffier
                Secretaris, correspondentie, public relations en agenda
 
Michel Minnaert
Schatbewaarder
                Penningmeester, inkoop
 
Ronny Geernaert
Commissaris
                1e roeper
 
Maickel de Vriend
Commissaris
                Sponsoring
 
Rudy de Windt
Commissaris
               Beheerder site
 
                                           Handbooggilde Aardenburg 2
 
 V.l.n.r. achteraan: Maickel de Vriend, Ronnie Geernaert, Rudy de Windt
 V.l.n.r. vooraan: Noël van de Wijnckel, Gustaaf de Vriend, Michel Minnaert
 

 

Het gilde heeft momenteel zo'n 65 senior leden / steunende leden en een 2 tal jeugdleden.

Lid worden van het Gilde.

Als U lid wilt worden van het Gilde kunt U zich voor de ledenvergaderingen, welke gehouden worden op de laatste zaterdag in maart en september, opgeven bij de Griffier. Opgaveformulieren zijn te verkrijgen in de kantine. Tijdens deze vergadering wordt, volgens de statuten, door de leden gestemd voor aanname.

 

Groepsfoto 65

 

 
Keizer staande wip
         Senioren
                             
             Michel Minnaert                                                     Nera de Vriend-Lippens
          (2005-2006-2007)                                                    (2010-2011-2012)
 
 
Koningen staande wip 2022
Koning Prins 2022 extra
                         
V.l.n.r: Jeugdkoning Symen Stedehouder, Prins Noël van de Wijnckel, Koning Maickel de Vriend,JeugdprinsThies van de Rotten(niet op foto).
 

Koningen Liggende Wip 2021-2022

Jeugd:

Jeugd Koning Prins 2022 Liggende

Jeugdprins Symen Stedehouder en Jeugdkoning Thies van de Rotten

 

Senioren:

Koning Prins 2022 Liggende Senioren 

V.l.n.r: Prins Jan de Zwart en Koning Norbert van Daele